Zapraszamy na

rekolekcje i dni

skupienia

Najbliższe terminy

 

Terminy Rekolekcji

A serca im pałały gdy mówił do nich i pisma im wyjaśniał...

Mam wielkie pragnienie, żeby jak największa liczba dusz została zachęcona do oddawania czci wynagradzającej Przenajświętszemu Obliczu.
Eliza Cejzik

czytaj więcej...

Celem Wspólnoty jest pogłębianie bliskiej więzi z Bogiem, uczenie się kontemplacji Jego Oblicza w różnych tajemnicach oraz modlitwa wynagrodzenia Bogu za grzechy – najpierw za swoje, później za grzechy innych.

Zapraszamy na indywidualne dni skupienia
           o rozeznawaniu powołania

Napisz do nas...

Obliczańska Wspólnota Młodych

Niedzielny Komentarz do Ewangelii

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Polecane Strony

Siostry Obliczanki

www.obliczanki.org.pl

Siostry Kapucynki

Honoratianum

dołącz do nas na 

 

 

..

 Zajrzyj do naszego 

Wynagradzanie - po co jest?

 trochę o Słowie...

bloga

 

 

 

 

 

 

Zakochać się w Bogu

Zakochać się w Bogu I dać się pochwycić

Zakochać się w Bogu I dać się oblubić

Zakochać się w Bogu I z Nim być na zawsze

Zakochać się w Bogu I dać się otulić

Zakochać się w Bogu By On był kochany 

s. noemi wno

 

 

 

 

 

 

o powołaniu...

Modlitwa o rozeznanie drogi życia za przyczyną
bł. Honorata Koźmińskiego

Błogosławiony Ojcze Honoracie, Ty wiernie wypełniłeś wolę Bożą i wielu ludziom pomogłeś odkryć tajemnicę ich powołania. Prosimy Cię, uproś nam łaskę rozeznania naszego powołania i radosnego naśladowania Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

więcej