28 marca 2020
  Jak Łazarza, Twojego przyjaciela, złożono mnie martwego do grobu, i nie od czterech dni, lecz od długich lat moja dusza znajduje się martwa w mym ciele. Spraw, niech we mnie
27 marca 2020
. W ten pamiętny dzień przyszedł ktoś o imieniu Jezus. Ktoś, kto mówi, chodzi, czeka, prosi, płacze, modli się i działa. Mówi o śmierci, mówi, czym ona jest, a czym
26 marca 2020
  BIBLIA TYSIĄCLECIA (11) To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Mt 9,24 (12) Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to
24 marca 2020
  BIBLIA TYSIĄCLECIA Pismo Święte (EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA) BIBLIA PIERWSZEGO KOŚCIOŁA BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA BIBLIA JAKUBA WUJKA WEBSTER BIBLE BIBLIA TYSIĄCLECIA (11) To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz,
22 marca 2020
  Duchu Święty, który mówisz do mnie w Słowie Bożym i jesteś ukryty w głębi mojego serca- Uwielbiam Cię! Proszę, prowadź mnie w tym spotkaniu ze Słowem. Daj mi jeszcze bardziej

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start