o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Kochani! 

Z radością witamy Was na naszej stronie, kierowanej do dzieci. Chcemy podzielić się z Wami, naszymi przemyśleniami nad miłością Boga, szczególnie w tajemnicy odkupienia.

25 kwietnia 2019
  Wojtuś wrócił z przedszkola bardzo zamyślony, szybko pobiegł do swojego pokoju i długo nie wychodził. – Wojtek! Chodź na kolację! – zawołała mama. – Zaraz! Ale to „zaraz” trwało dość
04 kwietnia 2019
  Kasia wróciła do domu ze szkoły i zaraz zaczęła opowiadać mamie: ­­­­­­­─ Mamo! Wiesz, dzisiaj przyszła do naszej klasy nowa dziewczynka. Taka trochę dziwna, smutna jakaś i jakby przestraszona. Pani
03 kwietnia 2019
  Każdy na swojej drodze ma różne spotkania: z rodzicami, nauczycielem, wychowawcą, kolegą czy koleżanką z przygodnym człowiekiem spotkanym na ulicy czy w sklepie, z małym dzieckiem na placu zabaw… Jedne
07 marca 2019
  – Mamo, mamo! Czy wiesz co się dzisiaj zdarzyło w szkole? – zadyszana Kasia wbiegła do kuchni.– Co córeczko? – spytała mama, wycierając ręce w fartuch.– W szkole, dziś na

KONKURS pt. "Uwielbiajmy Oblicze Chrystusa"

Drogie dzieci!

Zapraszamy dzieci szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym, na namalowanie Oblicza Pana Jezusa lub konkursie literackim – gdzie zadaniem jest napisanie osobistej modlitwy do Pana Jezusa.

Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. na adres:

Siostry Obliczanki – "Weronika dla najmłodszych"
ul. Żeromskiego 23
05-400 Otwock

Uwaga! Do pracy należy podać imię i wiek dziecka oraz zgodę rodziców (pobierz plik) na udział dziecka w konkursie. Należy podać adres zwrotny.

Rozwiązanie konkursu 2 lipca 2019 r. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na naszej stronie internetowej www.obliczankimlodym.pl oraz na stronie www.facebook.com/Siostry-Obliczanki oraz w kolejnym numerze "Weroniki dla najmłodszych"

 

 

 

OŚWIADCZENIE Rodzica / Opiekuna prawnego

Oświadczam, że zgadzam się na udział mojego dziecka …………………………………………………………, w Konkursie pt. „Uwielbiajmy Oblicze Chrystusa” organizowanym przez Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka (imię i nazwisko, adres, wiek dziecka) do celów przeprowadzenia w/w konkursu.

Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej mojego dziecka na stronie internetowej www.obliczankimlodym.pl, na stronie www.facebook.com/Siostry-Obliczanki oraz w kolejnym numerze pisemka Weronika dla najmłodszych.

………………………………………………………………………Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przesyłanie pisemka Weronika na adres dziecka w formie nieodpłatnej prenumeraty.

………………………………………………………………………Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych (imię, nazwisko, adres, wiek dziecka) jest Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodowa 25. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Przysługuje Państwu prawo poprawiania, sprostowania oraz żądania usunięcia danych. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia czynności konkursowych lub do czasu odwołania prenumeraty.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Zgromadzeniu: iod@obliczanki.org.pl

 

Zgoda rodzica - pobierz plik