o powołaniu

   obliczanki młodym

start

25 kwietnia 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimże jest Ona?

Kiedy wczytujemy się w słowa Pieśni nad pieśniami, zastanawiamy się pewnie, o kim jest mowa, kogo autor natchniony wychwala, kogo cechy tak bardzo szczegółowo opisuje.

«Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?» (Pnp 6, 10)

Jeśli ktokolwiek z nas wczytał się w treść niewielkiej książeczki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta pt. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” to łatwo zauważy, że słowa te dotyczą Maryi. Ona jest Matką ukrytą i tajemniczą. Św. Ludwik dostrzegł, że owo ukrycie wynikało głęboko z pokory, w której Maryja ukrywała swoje wybranie przed wszystkimi, aby być znaną jedynie Bogu. Św. Jan Paweł II nazwał Maryję „Mistrzynią ukrytej ofiary i milczenia oraz Matką i mistrzynią modlitwy i milczenia”. Zrozumiałym, zatem pozostaje fakt, iż mimo Maryja jest Oblubienicą Ducha Świętego i Matką Zbawiciela, w Ewangeliach jest zapisanych zaledwie kilka Jej słów, które wystarczają, by pomóc poznać nam Jezusa. Spójrzmy na scenę wesela w Kanie Galilejskiej. „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój Wam powie". Po pierwsze tam, gdzie jest Maryja tam jest Jezus i odwrotnie. Po drugie Matka wskazuje, że warto we wszystkim zaufać Jezusowi i uczynić wszystko, o co nas prosi. Po trzecie wiara i pokora Maryi wywołuje pozytywną reakcję Jezusa na potrzeby człowieka. We wspomnianym Traktacie czytamy, że Bóg Ojciec stworzył zbiornik swych łask, który nazwał Maryją. Jezus uczynił Ją szafarką swych cnót i łask. Maryja jest kanałem, przewodem, przez który łagodnie i obficie przepływa strumień miłosierdzia Bożego. Możemy, zatem ośmielić się powiedzieć i uznać, że Matka Boża jest drogą, którą Jezus po raz pierwszy przyszedł do człowieka, ale jest równocześnie najpewniejszą drogą człowieka do Jezusa.

Kiedyś, gdy doświadczałam trudności w pójściu do spowiedzi, jeden z kapłanów powiedział mi, bym poprosiła o pomoc Matkę Bożą, a w ciągu trzech dni stanę u kratek konfesjonału. W myślach śmiałam się z tego, bo jak to? W jaki sposób Maryja zaprowadzi mnie do spowiedzi? Ciekawość sprawiła, że rzeczywiście powierzyłam Maryi tę sprawę. Od samego początku, czułam, że coś w moim sercu się łamie, że pojawia się jakieś dziwne ponaglanie. Nie pamiętam, czy wtedy musiałam czekać aż trzy dni, ale w krótkim czasie z pokojem i radością w sercu poprosiłam kapłana o spowiedź. Maryja… „groźna jak zbrojne zastępy” swą niepojętą pokorą niszczy pokusy i działania szatana. Tylko z Jej pomocą jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwo nad złymi duchami. Św. Ludwik napisał, że Maryja jest najgroźniejszą nieprzyjaciółką szatana, ponieważ jego pycha zostaje zraniona dogłębnie, zwyciężona i ukarana pokorą Służebnicy Pańskiej – Maryi, która bardziej go upokarza niż potęga samego Boga. Szatan, często ustami opętanych osób, wyznaje, że obawia się więcej jednego westchnienia Maryi za jakąś duszą, niż modlitw wszystkich Świętych. Warto, zatem zaprosić Maryję do swojego życia, która bezpiecznie przeprowadzi każdego z nas przez ciasną i niebezpieczną bramę życia. Kiedy bierzemy do ręki różaniec i cicho wypowiadamy „Zdrowaś Maryjo” to wyobraźmy sobie, że trzymamy za rękę Maryję, że z Nią przemierzamy często trudne drogi doświadczeń, przeciwności, własnych słabości i ograniczeń. Maryja Matka Miłosierdzia nigdy nie odpycha nikogo, kto błaga Ją o wstawiennictwo, choćby był największym grzesznikiem. Zachęcam wszystkich do lektury „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Ludwika Marii Grignion de Montforta. Zakończę tą krótką refleksję słowami modlitwy św. Bernarda, do której tak bardzo lubię codziennie wracać.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

 

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik

płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

s. Mariola WNO

 

KIMŻE JEST ONA?