20 stycznia 2019

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Komentarz na 2 Niedzielę Zwykłą
20.01.2019 r. 

W Biblii więź małżeńska jest symbolem przymierza między Bogiem i Jego narodem. Ustanawia ona miedzy obydwoma stronami relację zainteresowania i troski, współuczestnictwa i przynależności, przy uczuciach zawierzenia, czułości i więzi, które czynią życie pięknym. (O.S. Fausti SJ)

Obraz wesela: oto nadszedł prawdziwy Oblubieniec dążący do niebieskich zaślubin z ludzkością. Wesele w Kanie dobrze to uwidacznia.

Jezus bierze zwykłą wodę naszej codzienności i przemienia w najlepsze wino.

Jezus chce nas przemienić, odnowić, dać to, czego nam brakuje. Pragnie przywrócić nam radość serca, radość ze służenia Mu.

Najpiękniejszą Pośredniczką wszelkich łask jest Maryja. Ona widzi nasze braki, smutki, zanim my sobie to uzmysłowimy. Maryja już woła do Syna: nie mają już wina… Wina radości, wiary, nadziei ……

Jezus jest zawsze gotowy dać nam najlepsze wino, czyli dary i łaski potrzebne do dobrego życia.

Zachęcam do przeczytania księgi Pieśni nad pieśniami. Jest ona obustronnym szukaniem miłości miedzy Bogiem a człowiekiem.

 

s. Rozalia WNO