o powołaniu

   obliczanki młodym

start

28 kwietnia 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia drugiej niedzieli Wielkanocnej a zarazem uroczystości Bożego Miłosierdzia zamyka niejako zapisy ewangeliczne o spotkaniach Zmartwychwstałego Jezusa z kobietami i zalęknionymi uczniami. Jezus, wszystkim, którym się ukazywał mówił „Nie bójcie się” oraz „Pokój Wam”.

Jeśli z uwagą przeczytamy dzisiejszy fragment Ewangelii św. Mateusza, dostrzeżemy, że jest on klamrą łączącą wieczór po Zmartwychwstaniu z dniem kończącym uroczystą oktawę Wielkiej Nocy. W tej krótkiej perykopie aż trzy razy Jezus mówi „Pokój Wam”. Czy to przypadek? Z pewnością nie.

Największym darem, jakim Zmartwychwstały Jezus pragnie obdarzyć każdego z nas jest dar pokoju.

Jeśli spotkaliśmy się w naszym życiu z Panem Jezusem, to od tej chwili już nic nie jest takie samo. On posłał nas byśmy zanieśli wieść, że On żyje, do wszystkich, których spotkamy, wśród których żyjemy na co dzień. Zlecił nam trudne zadanie bycia świadkiem. I może nasze zapewnienie „Zobaczyliśmy Pana” nie wywarło na wielu żadnego wrażenia, nie martwmy się. Każdy potrzebuje innego czasu. My mamy głosić i dawać świadectwo, że widzieliśmy Pana, doświadczyliśmy Jego obecności.

Może dzięki nam, ktoś po wielu latach, przepełniony lękiem, uklęknie dziś przy kratkach konfesjonału i usłyszy :Pokój Tobie” i odejdzie rozpromieniony Światłem Zmartwychwstałego?

Może ktoś z nas jest nieufny jak Tomasz i potrzebuje nadzwyczajnych znaków? Cóż… Trwajmy we Wspólnocie Kościoła cierpliwi i otwarci a i do nas Pan przyjdzie i powie „Pokój wam”. Żaden grzech nie może powstrzymać Jezusa przed wkroczeniem w nasze życie i udzieleniem nam Daru Zmartwychwstania. Ile razy przystępujemy do Sakramentu Pojednania Jezus obdarza nas pokojem.

 

Dzisiaj, kiedy przeżywamy Uroczystość Bożego Miłosierdzia wyjdźmy może naprzeciw tych, którym trudno uwierzyć i zbliżyć się do Pana Jezusa. Bądźmy radosnymi i wiarygodnymi świadkami Jezusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego. Głośmy swoim życiem, że Pan czeka i zawsze jest gotowy udzielić nam pokoju.

 

Jezu, dziękuję Ci za dar pokoju, którego udzielasz mi zawsze, kiedy tylko zbliżę się do Ciebie. Tobie zawierzam dziś siebie i wszystkich, którym trudno uwierzyć, ze Twoja miłość jest większa niż największy grzech, że Ty pragniesz w serce każdego człowieka, nawet najbardziej pogubionego, wlać swój pokój wysłużony Męką, Śmiercią i swoim Zmartwychwstaniem. Niech obfite strumienie Twojego Miłosierdzia rozleją się na nas i świat cały.

 

Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.

s. Mariola WNO

Komentarz na II Niedzielę Wielkanocną - Niedzielę Miłosierdzia
28.04.2019