02 lutego 2019

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Komentarz na III Niedzielę Zwykłą
27.01.2019 r.

 

Rozważając fragment Ewangelii dzisiejszej niedzieli, zastanowiło mnie imię Teofil…
Teofil – oznacza „umiłowany przez Boga” , ale także „kochający Boga”.
Słowa tej Ewangelii święty Łukasz kieruje do mnie i ciebie. Bo czyż nie jesteśmy przez Boga kochani i z całego serca pragniemy Go kochać, by stać się ”kochającym Boga”?
I jeszcze poruszyły me serce słowa:
Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście.
- dziś te słowa mają się spełnić w moim życiu!
- dziś Jezus daje mi łaski potrzebne do trwania przy Nim!
- dziś namaszcza mnie Duchem Świętym!
„Zaufanie i nadzieję czerpie się z tajemniczej Obecności, z obecności Chrystusa. Od momentu zmartwychwstania Chrystus żyje w każdym z nas przez Ducha Świętego; co więcej, „jest zjednoczony z każdym człowiekiem bez wyjątku” …
Jakże więc nie poddać się temu przynagleniu i nie powiedzieć Chrystusowi: „Chciałbym iść za Tobą przez całe moje życie, ale czy znasz moje słabości?”
A On odpowiada mi w Ewangelii: „Znam twój ucisk i ubóstwo... Sądzisz, że aby wytrwać w wierności przez całe życie, nie masz nic lub prawie nic. Ale ty jesteś bogaty. Bogaty czym? Obecnością Ducha Świętego... Jego współczująca miłość rozjaśnia najgłębsze ciemności twojej duszy”. Te słowa pochodzą z listu brata Rogera z Taizé z 1999 roku. Zachęcam do przeczytania go w całości.
Poruszają mnie także te słowa, że w każdej Eucharystii Bóg stwarza mnie i ciebie na nowo: „Przez Chrystusa, naszego Pana, przez, którego Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz (Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna).
s. Rozalia