22 czerwca 2019

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Komentarz na Niedzielę Trójcy Świętej
16.06.2019 r.

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

J 16, 12-15

Dlaczego Bóg potrzebuje „być” w Trzech Osobach? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym?

Skąd ten pomysł, ta potrzeba, ta tęsknota?

Niby Jeden a trzy Osoby, niby trzy Osoby a jeden Bóg…?!

Człowiek rozwija się, wzrasta, tylko wtedy, gdy jest w relacji do drugiego człowiek oraz w relacji do Boga. To właśnie relacja wyzwala miłość pomiędzy osobami, staje się kanałem jej przepływu. Bóg w Swojej wielkiej miłości potrzebuje Osób, Które będą pomiędzy sobą tworzyły MIŁOSĆ, będą ją potęgowały, rozlewały i do niej wzajemnie siebie zapraszały, w niej się najpełniej odnajdywały, rozumiały, umacniały.

Trójca Święta najpełniej wyraża miłość Boga i zaprasza do niej mnie i Ciebie.

 

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.”

Jezus potrzebował dawkować nam słowa Prawdy, gdyż jak wspomina, teraz nie dalibyśmy rady znieść tego wszystkiego. Boże piękno przerasta nas, Boża Prawda przewyższa nasze możliwości poznania, dlatego Jezus obiecuje nam Ducha Świętego, Który powoli, małymi krokami, dostosowanymi do naszych możliwości, doprowadzi nas do CAŁEJ PRAWDY.

„On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Jedność Osób Trójcy Świętej… Duch Święty „z mojego weźmie”, „co ma Ojciec jest moje”. I w tym Bożym przepływie Bożych darów jest również miejsce dla mnie! Duch Święty to wszystko „wam objawi”!

Przybądź Duchu Święty! Przychodź do mnie z łaską poznania Prawdy! Przychodź każdego dnia i rozlewaj na mnie miłość Boga! On Sam Cię o to prosi, abyś brał od Niego i nam objawiał.

s. Gabriela WNO