02 czerwca 2019

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Komentarz na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego
02.06.2019 r.

 

Niedziela Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

Łk 24, 46-53

„Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.”

„Wy jesteście świadkami tego.”

Minęły dni ciężkich doświadczeń – zdrady, nieufności, zaparcia się Pana.

Minęły dni żałoby, smutku, niepewności.

I przyszedł wreszcie dzień, w którym Pan zapowiedział wielką obietnicę Ojca, moc z wysoka, Ducha Pocieszyciela! W ten sposób zechciał przygotować uczniów na Swoje odejście, aby nie zostawić ich i nas samymi na tym świecie. Wyszedł naprzeciw naszym obawom, niepewnościom, lękom, poczuciu bezradności, słabości i grzechowi. Tych, którzy po ludzku zawiedli – zdradzili, uciekli, wyparli się Pana – właśnie tych uczynił ŚWIADKAMI.

Podobnie i dziś, mnie i Ciebie Bóg pragnie uczynić świadkiem Jego Zmartwychwstania, i to nie dlatego, że jesteśmy lepszymi od innych, bardziej dojrzałymi w wierze czy bardziej gorliwymi uczniami Pana, ale dlatego, że ON TEGO CHCE!

„A podczas błogosławieństwa oddalił się od nich i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga.”

Ostatnim gestem Jezusa pomiędzy życiem ziemskim a powrotem do domu Ojca było i jest BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, które wciąż przedłuża na wszystkie czasy i wszystkich ludzi, na Twój i mój dzisiejszy dzień i jutrzejszy, na wszystkie wydarzenia Twojego i mojego życia, zarówno te – które w mojej ocenie – są dobre, jak i te, których wydaje mi się, że nie powinno być w moim życiu.

Czy mam w sobie radość ze spotkania Jezusa? Czy mam pragnienie stałego „przebywania” w świątyni Ducha Świętego, którą jestem ja sam, w cichej izdebce mojego serca, sam na sam z moim Panem?

s. Gabriela WNO