08 czerwca 2019

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Komentarz na Niedzielę
Zesłania Ducha Świętego 09.06.2019 r.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

J 14, 15-16. 23b-26

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.”

  1. Bardzo potrzebujemy kogoś, kto będzie z nami na zawsze. Kto nas nie zostawi, gdy inni odejdą; kto nie będzie kalkulował strat i zysków podarowanego nam czasu; kto nie będzie wypominał dobra, które kiedyś nam podarował; kto nie zawiedzie, nie zrani, nie upokorzy. Kto zrozumie, pocieszy, rozraduje.

I Jezus nam to wszystko OBIECUJE w Osobie Ducha Świętego!

 

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

 

„A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Proś Ducha Świętego; aby przypominał Ci Boże Słowo, aby uczył Cię Nim żyć, aby otwierał Cię na Jego natchnienia, abyś umiał kochać prawdziwie i bezinteresownie, abyś pokładał nadzieję tylko w Bogu, abyś zawsze chciał być tylko z Jezusem, abyś pragnął świętości, abyś miał siłę walczyć z grzechem, abyś prawdziwe kochał, ufał, wierzył i abyś pozwalał Bogu zawsze mieszkać w swoim sercu.

On obiecał, że Cię WSZYSTKIEGO nauczy.

Obiecał, że będzie Ci przypominał Słowa Jezusa. Wycisz się, uklęknij i słuchaj…

s. Gabriela WNO