24 lutego 2019

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Komentarz na VII Niedzielę Zwykłą 24.02.2019 r.

Słuchając nauki Jezusa o miłości nieprzyjaciół można mieć wrażenie, że jest to zaproszenie na Mont Everest życia duchowego, albo jeszcze trafniej porównać by to należało do zimowego zdobywania K2. Po ludzku nikt z nas nie jest zdolny do takiego życia: do przebaczenia, do odpowiadania dobrem na zło, do postaw zupełnie bezinteresownych.

Ale pociesza mnie pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii: „Powiadam wam, którzy słuchacie…”. Tu odnajduję klucz tych wszystkich postaw, do których zachęca Chrystus. Poprzez słuchanie buduje się relację z tym, kogo się słucha. Poprzez przebywanie ze Słowem Bożym buduje się więź z Tym, który nie tylko ma w sobie bezinteresowną miłość, ale Sam jest tą Miłością. Tylko zakorzenienie w Nim może sprawić we mnie takie cuda.

s. Róża WNO