22 marca 2020

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

 

 

Duchu Święty,
który mówisz do mnie w Słowie Bożym
i jesteś ukryty w głębi mojego serca- Uwielbiam Cię!
Proszę, prowadź mnie w tym spotkaniu ze Słowem.
Daj mi jeszcze bardziej poznać i pokochać Jezusa.
Obdarz mnie odwagą i wytrwałością.
Ucz mnie hojności w dawaniu siebie Tobie.
Uczyń mnie żyzną glebą, która przyniesie plon stokrotny.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa św. Augustyna

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

 

Modlitwa św. s. Mariam – „Małej Arabki”

O Duchu Święty, źródło pokoju i światłości, przyjdź mnie oświecić.
Jestem głodna – przyjdź mnie nakarmić.
Jestem spragniona – przyjdź mnie orzeźwić.
Jestem ślepa – pozwól abym przejrzała.
Jestem słaba – przyjdź mnie umocnić.
Jestem biedna – przyjdź mnie ubogacić.
Jestem nieoświecona – przyjdź i daj mi poznać Jezusa.
Przyjdź, mój Pocieszycielu!
Przyjdź, moja radości!
Przyjdź, moja światłości!
Przyjdź, moja mocy!
Przyjdź, Dawco pokoju!
Duchu Święty, powierzam się Tobie.

 

O dar wewnętrznej przemiany

Proszę Cię, Duchu Święty,
przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie;
przemień mój niepokój w kojącą ciszę;
przemień moje zatroskanie w spokojną ufność;
przemień mój lęk w nieugiętą wiarę;
przemień moją gorycz w słodycz Twej łaski;
przemień mrok mojego serca w delikatne światło;
przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość;
przemień moją noc w Twoje światło;
przemień zimę mojej duszy w Twoją wiosnę;
wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę;
oczyść mnie z pychy,
pogłębij moją pokorę; rozpal we mnie miłość, zgaś we mnie zmysłowość.

Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu przemiany mego serca,
abym się stał podobny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Który z Ojcem i z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO