92%

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza 

 

Jesteśmy Zgromadzeniem założonym przez błogosławionego Honorata Koźmińskiego i matkę Elizę Cejzik. I jak sama nazwa wskazuje naszym celem jest wynagradzanie Chrystusowi za zniewagi, których doznaje w tajemnicy swego Najświętszego Oblicza.

Jesteśmy wspólnotą życia konsekrowanego. Składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stając się osobami zakonnymi w Kościele. Bliska nam jest prostota św. Franciszka z Asyżu i ta wrażliwość na odrzucanie Bożej miłości przez ludzi, która kazała mu wołać: „Miłość nie jest kochana” i podejmować drogę ciągłego nawrócenia, otwierania się na tę Miłość, uczenia się miłości. Żyjemy charyzmatem ukrycia jako siostry niehabitowe, naśladując zwyczajne życie Świętej Rodziny w Nazarecie i podejmując różne posługi i prace zawodowe, zarówno w prowadzonych przez Zgromadzenie ośrodkach, jak i w instytucjach państwowych i społecznych oraz parafiach.

Lorem ipsum

Jeśli rozpoznajesz w sobie powołanie do wynagradzania możesz ofiarować Jezusowi swoją miłość

i włączyć się w to piękne dzieło wynagradzania!

więcej informacji o charyzmacie znajdziesz na stronie Sióstr Obliczanek

 

www.obliczanki.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start