o powołaniu

   obliczanki młodym

start

i Kim jesteśmy? Uczniami, studentami, osobami pracującymi,  wolnymi a także młodymi małżonkami. Na każdego czeka tutaj miejsce, aby ubogacać się nawzajem swoim doświadczeniem Boga.
 Celem Wspólnoty jest pogłębianie bliskiej więzi z Bogiem, uczenie się kontemplacji Jego Oblicza w różnych tajemnicach oraz modlitwa wynagrodzenia Bogu za grzechy – najpierw za swoje, później za grzechy innych.
Może właśnie Ciebie Bóg potrzebuje do spełnienia swojej misji? Chcesz dołączyć? Nie zastanawiaj się! Zasady są proste:
⦁ Comiesięczna intencja do modlitwy wynagradzającej – wspólna dla nas wszystkich
⦁ Podejmujemy intencję wynagradzającą na każdy miesiąc. Wybieramy jedną z form modlitwy (na miarę swoich możliwości), tzn.:
⦁ Adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie
(lub ewentualnie w domu przed obrazem Najświętszego
Oblicza - 15 min.),
⦁ albo dodatkową Mszę Świętą,
⦁ albo odmówienie koronki lub litanii do Najświętszego Oblicza.
⦁ W celu pogłębienia swojej relacji z Bogiem rozważamy Słowo Boże (niedzielną Ewangelię) i poszerzamy naszą wiedzę religijną w oparciu o nauczanie Kościoła.
⦁ Popołudniowe spotkania, dni skupienia, rekolekcje u Sióstr Obliczanek - możliwość uczestniczenia.
Można też zgłosić tylko chęć otrzymywania intencji i materiałów do formacji.

Obliczańska Wspólnota Młodych

Informacje o rekolekcjach