26 marca 2020

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

 

 

BIBLIA TYSIĄCLECIA

 

(11) To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Mt 9,24 (12) Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. (13) Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. por. 2 Sm 7,12; Dz 13,36; 1 Tes 4,13-15 (14) Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, (15) ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. J 2,11, J 20, 8 (16) Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Mk 10,32; J 14,5; 20,24-29; Łk 9, 24 (17) Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. Łk 7, 11-15 (18) A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów Mt 21 17; Mk 11,11; Łk 19, 21-30. 19,50 (19) i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. J 11,45; J 12,9-11; J 12,17-19 (20) Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Łk 10,38-42 (21) Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. J 11,32 (22) Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Mk 11,24-27 (23) Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. J 2,19-21 (24) Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. por. Ez 37,1–14; Dn 12,2-3; 2 Mch 7,9–14. 12,43 (25) Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Mt 22,23-33; J 3,35-36 (26) Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? J 5,24; 1J 3,14; J 6,14; Mt 11,3-6; Łk 7,19-23 (27) Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. J 10,34-38; J 1,9-12; Rz 14,7–9. 10,9; J 1,4 (28) Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. (29) Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. (30) Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. (31) Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. J 20, 1. 20, 11-18 (32) A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. J 11,21; Łk 10,39; J 12, 3; Ps 130 (33) Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? J 11,38; J 13,21; J 12,27; Oz 11, 8 (34) Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. J 1, 39 (35) Jezus zapłakał. Łk 19, 41-44 (36) A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! J 11, 5; 1 J 4, 16; Rz 8, 35-39; 1 Kor 13, 1-13 (37) Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? Mk 10, 49-52 (38) A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. (39) Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Mk 9, 31 (40) Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. J 2,11; J 1,14 (41) Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. J 17,1; Mt 14,19 (42) Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. J 3,35; J 13,3-17; J 17,2 J 12, 27-30 J 1,1 (43) To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! J 5,27-30; Iz 49,9; J 19,40; J 20,5-7 (44) I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. J 19,40, J 20,5-7; Ps 40, 2-6; Ps 18 (45) Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. J 4, 42; Ps 145

 

Porównaj w Biblii