16 kwietnia 2019

    o powołaniu

   obliczanki młodym

start

Wielki Czwartek

Jeśli przekroczyłeś Bramę Niedzieli Palmowej to dziś dotarłeś do trzech ważnych miejsc. To są wyjątkowe miejsca. Dlaczego? Otóż…

 

Pierwsze z nich to Wieczernik. Zatrzymaj się w nim cały dzień, a może też i noc. Wszystko co tu się dzieje, jest bardzo ważne w Twoim życiu. Ale po kolei.

 

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów oraz dniem, w którym w sposób szczególnie uroczysty celebruje się Mszę św.

Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, we wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji) odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

Wieczorem w kościołach parafialnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne.

Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji świętowania Paschy.

Pan Jezus nadał tej uczcie nowy sens. Powiedział, że chleb, który dzieli między swoich uczniów jest Jego Ciałem, a wino Krwią. To chwila ustanowienia Eucharystii, dzięki której Pan Jezus na zawsze pozostaje wśród nas obecny. Równocześnie nakazał apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”.

W liturgii podczas śpiewu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony, które nadają jeszcze bardziej uroczysty charakter Uczcie Eucharystycznej. Po homilii, w wielu kościołach, ma miejsce obrzęd umywania nóg. Główny celebrans obmywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

„Po tym wszyscy poznają żeście uczniami Moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie”.

Po Mszy św. Pan Jezus Najświętszym Sakramencie zostaje przeniesiony do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu, która w wielu kościołach i kaplicach trwa przez całą noc. Jest to czas towarzyszenia Panu Jezusowi na kilka chwil przed wydaniem przez Piłata okrutnego, niesprawiedliwego wyroku śmierci. Niech w tym czasie głośno brzmią w naszych sercach słowa: „Czuwajcie i módlcie się ze Mną”.

Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

 

Zobacz, jak Pan Jezus jest nam w tym czasie bliski. Jako człowiek, podobnie jak każdy z nas, przeżywa ból, lęk, osamotnienie… Nic nie jest Mu obce. Nie chce zostać sam… Jednak gotowy jest na wypełnienie do końca Woli Ojca. „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje”

Często w chwilach próby i cierpienia, również zostajemy sami. Czy wtedy jak Pan Jezus, chcemy wszystko przyjąć, czego chce od nas Pan Bóg? Czy w trudnych wydarzeniach życia, potrafimy zobaczyć wolę Ojca?

s. Mariola WNO